Vitin e kaluar, numri i ankesave për shkelje të qasjes te informatat me karakter publik është rritur (INFOGRAFIK)

Komisioni për mbrojtjen e së drejtës për qasje të lirë te informatat me karakter publik, vitin e kaluar, ka regjistroi 755 ankesa kundër heshtjes së mbajtësve të informacionit ose kundër akteve administrative dhe reale të organeve të shkallës së parë,…

Mediat kanë raportuar në mënyrë objektive dhe të paanshme në periudhën parazgjedhore, tregon monitorimi i AShMAAV

Programet televizive dhe radiotelevizive nacionale kanë raportuar në mënyrë objektive dhe të paanshme në periudhën parazgjedhore nga 17 Shkurt deri më 16 Mars, ka treguar raporti i Agjencisë për raportime mediatike për zgjedhjet e parakohshme parlamentare që e Ka hartuar…

U miratua Udhëzimi për zbatim të ligjit për qasje të lirë ndaj informatave me karakter publik

Agjencia për Mbrojtje të së Drejtës për Qasje të Lirë deri tek Informatat me Karakter Publik ka miratuar udhëzimin e ri të mënyrës së zbatimit të Ligjit për qasje të lirë ndaj informatave me karakter publik, informojnë nga kjo agjenci,…

AShMAAV gjatë monitorimit të mediave deri më tani nuk ka regjistruar asnjë shkelje të Kodit Zgjedhor

Agjencia për Shërbime të mediatike audio dhe audiovizuele (AShMAAV) më 17 shkurt filloi monitorimin parazgjedhor të mediave dhe nuk ka konstatuar shkelje të Kodit Zgjedhor në periudhën e kaluar, thuhet në raportin e katërt javor që AShMAAV ia ka dërguar…

Agjencia për qasje të lirë te informatat me karakter publik i zgjodhi të gjitha lëndët e mbetura nga viti 2018 dhe 2019

Në periudhën dy mujore nga themelimi, më 26 dhjetor 2019, Agjencia për qasje të lirë te informatat me karakter publik prioritet në punën e vet e kishte vendosur zgjidhjen e lëndëve të mbetura nga vitet 2018 dhe 2019. Bëhet fjalë…

Dy herë më shumë portale janë paraqitur për reklamim të paguar politik nga ata në regjistrin e SHGM-së dhe KEMM

A do të “bëjnë para” anonimët mediatikë nga zgjedhjet e ardhshme parlamentare nga reklamimi i paguar politik? Kjo pyetje parashtrohet logjikshëm pasi pothuaj në periudhë identike kohore janë promovuar dy regjistra të onlajn mediave në vend me dallim impozant për…