Përfshirja e partive politike, hap mundësinë e ndryshimit të Ligjit për informata me karakter publik në RMV

Zvarritja e zgjedhjes së drejtorit të Agjencisë për informata me karakter publik, sipas gazetarëve dhe njohësve të transparencës hapë mundësinë për ndryshimin e Ligjit për qasje të lirë deri te informatat me karakter publik. Kjo vjen, ngaqë me hyrjen në fuqi…

Mosmarrëveshjet politike rrezikojnë edhe implementimin e Ligjit për qasje në informata me karakter publik

Paralelisht me kryrevizorin, peng i marrëveshjeve politike është edhe zgjedhja e drejtorit të Agjencisë për qasje të lirë deri te informatat me karakter publik, ndërkaq kjo do të jetë “mundësi optimale” për shfunkionalizim të tërësishëm të Komisionit për mbrojtjen e të…