Paratë publike e kanë vrarë kritikën gazetareske në RMV (Infografik)

Shteti sërish mbetet një ndër reklamuesit më të mëdhenj në media, me çka hapet mundësia që partitë politike të ndikojnë në mënyrën e raportimit të gazetarëve. Prej vitit 2015-të, kur nën trysninë e shoqatave gazetareske dhe faktorit ndërkombëtar, Qeveria e…

Informata me karakter publik

Pllamenka Bojçeva është emëruar drejtoreshë e Agjencisë për Qasje të Lirë deri tek Informatat me Karakter Publik

Pllamenka Bojçeva është emëruar drejtoreshë e Agjencisë për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë deri tek Informatat me Karakter Publik, ndërkaq zëvendës i saj është emëruar Blerim Iseni. Bojçeva dhe Iseni janë votuar në kuadër të seancës së…