RTVM ankohet se ka pak para dhe të punësuar, MShIA thotë se ka shumë borxhe dhe të punësuar

U mbajt debati për financimin, menaxhimin dhe rregullimin e servisit publik, në të cilin morën pjesë drejtori i përgjithshëm i RTVM-së, Marjan Cvetkovski, udhëheqësi i sektorit për bashkëpunim në Delegacionin e BE-së, Nikolla Bertolini, por edhe përfaqësues të Unionit Evropian…

Kuvendi “me paramendim” ua ka vazhduar mandatin anëtarëve të Këshillit programor të RTM-së

Konkursi i Këshillit programor të Radio Televizionit të Maqedonisë për zgjedhje të anëtarëve të Këshillit mbikëqyrës të RTM-së formalisht nuk mund të kontestohet, për shkak se Kuvendi me ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit për shërbime audio dhe audiovizuele mediatike, të…