Jonathan-Stoneman-na-kraj-levo-za-4-kanal-MRT-trkalezna-masa-na-OBSE-27noe17-Meta