ASHMAV e miratoi metodologjinë për monitorimin e mbulimit mediatik për zgjedhjet e ardhshme

Në seancën e djeshme, Këshilli i Agjencisë për shërbime mediatike Audio dhe Audio vizuele (ASHMAV) miratoi tre akte nënligjore që kanë të bëjnë me prezantimin mediatik zgjedhore të radiodifuzerëve. Është miratuar Metodologjia për monitorimin e prezantimit mediatike zgjedhore përmes serviseve të Programeve Radiotelevizive gjatë procesit zgjedhor, Udhëzimet për kufizimet e reklamimit politik të paguar për zgjedhjet e vitit 2020 dhe Udhëzimet për konfirmim të raporteve për transmetim të reklamimit politik.

ASHMAV do të monitorojë mbulimin mediatik të fushatës zgjedhore që nga dita e parë e fushatës zgjedhore, duke e përfshirë edhe heshtjen e zgjedhjeve. Qëllimi i monitorimit të mediave është të sigurojë përfaqësim të drejtë, të ekuilibruar dhe të paanshëm të mediave për të gjithë pjesëmarrësit në procesin zgjedhor, të cilëve duhet t’u sigurohen kushte të barabarta për qasje në të gjitha format e përfaqësimit zgjedhor mediatik në servilet e programeve televiziv dhe radio.

Për shkak të pandemisë së koronavirusit dhe shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme që i shtyu zgjedhjet për 15 korrik, ASHMAV lëshoi ​​Raportin e Raportimit të Mediave për Zgjedhjet e Parakohshme Parlamentare tre muaj më parë nga 17 shkurt deri në 16 Mars. Ky raport i ASHMAV tregoi se të gjitha programet kombëtare të televizionit dhe të radios kanë raportuar paanshëm dhe në mënyrë objektive në periudhën parazgjedhore.

Përjashtim është vënë re vetëm në programin e parë të Radio Maqedonia, ku është vërtetuar çekuilibër kualitativ, duke ndarë më tepër kohë për raporte e artikuj të dedikuar për partinë opozitare VMRO-DPMNE. Gjithashtu, raporti i ASHMAV e përmban edhe vërejtjen për “respektim të përgjithshëm” të parimit ligjor për mbulimin objektiv dhe të paanshëm të ngjarjeve në Alfa TV.

Ky tekst është përgatitur në kuadër të projektit “Оbservatori i reformave mediatike“, të cilin e realizon Fondacioni për internet dhe shoqëri “Metamorfozis“, me mbështetjen financiare të “Fondacionit “Shoqëri e hapur” – Maqedoni“. Përmbajtja e tekstit është përgjegjësi vetëm e autorëve dhe në asnjë mënyrë nuk i pasqyron pikëpamjet e Fondacionit “Shoqëri e hapur” – Maqedoni.

Teksti është prodhuar në kuadër të projektit “Opservatori i reformave në media” të cilin e zbaton Fondacioni për internet dhe shoqëri “Metamorfozis”, me mbështetje financiare nga “Fondacioni Shoqëri e Hapur – Maqedoni”.

Përmbajtja e tekstit është përgjegjësi e vetme e autorëve dhe në asnjë mënyrë nuk mund të merret se i pasqyron pikëpamjet e “Fondacioni Shoqëri e Hapur – Maqedoni”.