Pa gjuhë të urrejtjes në media gjatë periudhës parazgjedhore, kërkuan OSBE, KEMM dhe MPB

Misioni i OSBE-së në Shkup, Ministria e Punëve të Brendshme dhe Këshilli për Etikë në Media, bënë thirrje për ndërgjegjësim për parandalimin e gjuhës së urrejtjes në media, veçanërisht gjatë periudhës parazgjedhore.

“Vërejtjet negative dhe urrejtëse gjejnë rrugën e tyre drejt mediave online dhe përhapen shpejt në rrjetet sociale. Mediat tradicionale që kanë një audiencë edhe më të gjerë, shpesh i përsëritin këto mesazhe. Nëse lihet e paadresuar, një prirje e tillë bëhet pjesë e diskursit politik dhe shpesh kalon në shoqërinë si tërësi”, tha Shefi i Misionit të OSBE-së në Shkup Klemens Koja.

Vitin e kaluar, nën përkrahjen e Misionit, subjektet shtetërore dhe jo-shtetërore krijuan një Rrjet kundër Gjuhës së Urrejtjes në Media.

“Ne e shohim Rrjetin si një platformë të rëndësishme me aftësinë për t’u përfshirë në diskutime të mëtejshme se si të promovohet transparenca dhe të inkurajohen praktikat më të mira në zhvillimin e alternativave dhe tregimeve të kundërta në media,” tha Koja.

Ministri i Punëve të Brendshme të Maqedonisë së Veriut, Naqe Çulev, tha se censurimi i gjuhës së urrejtjes në media është kryesisht një detyrim i vetë mediave, politikave të tyre redaktuese dhe standardeve profesionale.

“Policia nuk mund dhe as nuk dëshiron të jetë redaktor i dikujt. Ajo që policia mund të bëjë është të zbatojë ligje përkatëse të përfshira në legjislacionin e vendit”, tha Çulev.

Katerina Sinadinovska, kryetare e Këshillit për Etikë në Media, tha se është e rëndësishme të vazhdohet me promovimin e standardeve gazetareske dhe mediat të ndërgjegjësohen rreth përgjegjësive të tyre.

“Sidoqoftë, të gjitha përpjekjet e komunitetit profesional të mediave do të ishin të kota nëse nuk do të kishte përgjigje nga institucionet përkatëse për sanksionimin e gjuhës së urrejtjes. Le të mos harrojmë se kjo nuk përbën vetëm shkelje të standardeve gazetareske, por edhe një krim”, tha Sinadinovska.

Marina Tuneva, drejtore e Këshillit për Etikë në Media, e cila paraqiti Kartën e Raportimit Etik, deklaroi se të dhënat e Këshillit për vitin 2019 tregojnë se 20 përqind e gjykimeve i referohen rasteve të gjuhës së urrejtjes dhe nxitjes së dhunës ose diskriminimit në baza të ndryshme.

“Prania e madhe e lajmeve të rreme, diskriminimit dhe gjuhës së urrejtjes, veçanërisht në prag të zgjedhjeve, ka imponuar nevojën që këto probleme të përballohen bashkërisht dhe.në mënyrë sistematike”, tha Tuneva.

Ky tekst është përgatitur në kuadër të projektit “Оbservatori i reformave mediatike“, të cilin e realizon Fondacioni për internet dhe shoqëri “Metamorfozis“, me mbështetjen financiare të “Fondacionit “Shoqëri e hapur” – Maqedoni“. Përmbajtja e tekstit është përgjegjësi vetëm e autorëve dhe në asnjë mënyrë nuk i pasqyron pikëpamjet e Fondacionit “Shoqëri e hapur” – Maqedoni.

Ky tekst është përgatitur në kuadër të projektit “Оbservatori i reformave mediatike“, të cilin e realizon Fondacioni për Internet dhe Shoqëri “Metamorfozis“, me mbështetjen financiare të “Fondacionit “Shoqëri e Hapur” – Maqedoni“. Përmbajtja e tekstit është përgjegjësi vetëm e autorëve dhe në asnjë mënyrë nuk i pasqyron pikëpamjet e Fondacionit “Shoqëri e Hapur” – Maqedoni.