Para zgjedhjeve dhe gjatë koronës, televizionet më të shikuara ishin “Sitel”, “Kanal 5” dhe “MTV1”

Tri kanalet televizive vendase “Sitel”, “Kanal5” dhe “MTV1” ishin radiodifuzerët më të shikuar gjatë epidemisë së koronavirusit në vend, si dhe në periudhën para zgjedhjeve parlamentare, tregon Raporti tremujor i Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele (ASHMAV) me të dhëna për shtrirjen e radiostacioneve dhe pjesëmarrjen në shikueshmërinë e përgjithshme të televizionit në tremujorin e dytë të vitit 2020, njofton Portalb.mk.

Në pyetjen “Cilët kanale televizive vendase dhe të huaja i keni shikuar dje?”, 50.46% e të anketuarve janë përgjigjur se kanë shikuar TV “Sitel”, 47.39% vendosën për “Kanal 5”, ndërsa 25.98% e tyre u përgjigjën se kishin shikuar “MTV 1”. Lista e kanaleve televizive më të shikuara pasohet nga “Telma” me 21.78%, “Alfa” me 20.71%, “Alsat-M” me 17.43%, “24 Vesti” me 11.37%, “MTV2” me 10.46 përqind dhe “MTV3” e kanë përcjellë 7.51 përqind e të anketuarve.

Identike është edhe renditja e shikueshmërisë të kanaleve televizive në pjesën e përgjigjes në pyetjen se cilat kanale televizive vendase dhe të huaja kanë shikuar qytetarët gjatë javës së fundit.

Të dhënat nga sondazhi i ASHMAV tregojnë se 72.6 përqind e të anketuarve iu përgjigjën pozitivisht pyetjes “A keni shikuar TV gjatë ditës së djeshme?”. Kundrejt tyre, 27,4 përqind e të anketuarve kanë thënë se nuk kishin shikuar programe televizive.

Si deri më tani edhe gjatë pandemisë me koronavirusin dhe para zgjedhjeve, shumica e qytetarëve i kanë ndjekur kanalet televizive për t’u informuar. Kështu, 46.5% e të anketuarve janë përgjigjur se kanë shikuar lajme në TV, ndërsa 24.8% e tyre kanë thënë se në kanalet televizive kanë shikuar program informativ. Vetëm 7.8 përqind e të anketuarve kanë thënë se i kanë aktivizuar ekranet televizive për të shikuar program argëtues dhe/ose muzikor.

Sondazhi ASHMAV është realizuar në mostër përfaqësuese prej 2,410 të anketuarve në mbarë vendin, ndërsa anketimi është realizuar me metodën CATI – intervistë telefonike me ndihmë të kompjuterit duke përdorur pyetësor gjysmë të strukturuar. ASHMAV realizon sondazhe të rregullta katër herë në vit për secilin tremujor veç e veç, dhe një herë në vit përgatit një raport vjetor për shikueshmërinë e televizioneve në vend.

Ky tekst është përgatitur në kuadër të projektit “Оbservatori i reformave mediatike“, të cilin e realizon Fondacioni për internet dhe shoqëri “Metamorfozis“, me mbështetjen financiare të “Fondacionit “Shoqëri e hapur” – Maqedoni“. Përmbajtja e tekstit është përgjegjësi vetëm e autorëve dhe në asnjë mënyrë nuk i pasqyron pikëpamjet e Fondacionit “Shoqëri e hapur” – Maqedoni.

Teksti është prodhuar në kuadër të projektit “Opservatori i reformave në media”të cilin e zbaton Fondacioni për internet dhe shoqëri “Metamorfozis”, me mbështetje financiare nga “Fondacioni Shoqëri e Hapur – Maqedoni”.

Përmbajtja e tekstit është përgjegjësi e vetme e autorëve dhe në asnjë mënyrë nuk mund të merret se i pasqyron pikëpamjet e “Fondacioni Shoqëri e Hapur – Maqedoni”.