Radio stacionet po kërkojnë që AKE t’i lirojë nga pagesa për radio frekuencat për këtë vit

Radio stacionet në vend kërkojnë që Agjencia për Komunikime Elektronike (AKE) të respektojë vendimin e qeverisë për t’i liruar nga pagesa e frekuencave në AKE, si pjesë e ndihmës së mediave për situatën me kovid-19. Asociacioni i mediave private elektronike të Maqedonisë (AMPEM) kërkon nga AKE të anulojë të gjitha faturat, të plotësojë nevojat e mediave dhe të respektojë vendimin e qeverisë.

“Kemi një situatë absurde ku për arsye burokratike AKE nuk e respekton Qeverinë në vendimin e saj dhe drejtori Sasho Dimitrijoski u ka dërguar letra të gjitha stacioneve radio për të paguar frekuencën për vitin 2020, sepse faturimi në media ishte 13 ditë para vendimit të Qeverisë”, thonë nga AMPEM.

Këto media kanë pranuarmorën një mesazh nga AKE se radiostacionet do të lirohen nga pagesa e frekuencave për vitin 2021, por APEMM beson se një përjashtim i tillë do të jetë shumë vonë dhe i panevojshëm, dhe nuk është në përputhje me vendimin e qeverisë.

AMPEM kërkoi nga Qeveria të lirojë radio stacionet nga pagesa e frekuencave në AKE, si pjesë e ndihmës për mediat për shkaka të situatës me kovid-19, që pushteti ekzekutiv të përgjigjet pozitivisht duke pranuar këtë kërkesë në seancën qeveritare të mbajtur më 10 qershor.

“Radiot që kanë paguar tarifën vjetore për vitin 2020 deri në datën e hyrjes në fuqi të këtij dekreti do të konsiderohet se kanë paguar tarifën vjetore për 2021 për përdorimin e frekuencave të radios”, tha atëherë qeveria në komunikatën e vet.

Në të njëjtën kohë, qeveria në qershor vendosi që NP Radiodifuzioni i Maqedonisë (RDM) të mos i ngarkojë radiostacionet për sigurimin e furnizimit me energji të pajisjeve transmetuese për vitin 2020 dhe shpenzimet për marrjen me qira të hapësirës për zyre të pajisjeve të transmetimit të NP RDM për vitin 2020.

Teksti u përgatit brenda projektit “Observatori i Reformave në Media”, zbatuar nga Fondacioni për Internet dhe Shoqëri “Metamorfozis”, me mbështetjen financiare të Fondacionit “Shoqëria e Hapur – Maqedoni”.

Përmbajtja e tekstit është përgjegjësia e vetme e autorëve dhe në asnjë mënyrë nuk mund të konsiderohet se pasqyron pikëpamjet e “Fondacionit të Shoqërisë së Hapur – Maqedoni”.

Ky tekst është përgatitur në kuadër të projektit “Оbservatori i reformave mediatike“, të cilin e realizon Fondacioni për internet dhe shoqëri “Metamorfozis“, me mbështetjen financiare të “Fondacionit “Shoqëri e hapur” – Maqedoni“. Përmbajtja e tekstit është përgjegjësi vetëm e autorëve dhe në asnjë mënyrë nuk i pasqyron pikëpamjet e Fondacionit “Shoqëri e hapur” – Maqedoni.

Teksti është prodhuar në kuadër të projektit “Opservatori i reformave në media”të cilin e zbaton Fondacioni për internet dhe shoqëri “Metamorfozis”, me mbështetje financiare nga “Fondacioni Shoqëri e Hapur – Maqedoni”.

Përmbajtja e tekstit është përgjegjësi e vetme e autorëve dhe në asnjë mënyrë nuk mund të merret se i pasqyron pikëpamjet e “Fondacioni Shoqëri e Hapur – Maqedoni”.