SHGM dhe KEMM e dënojnë shkeljen direkte të heshtjes zgjedhore prej disa mediave online

Shoqata e Gazetarëve të Maqedonisë (SHGM) dhe Këshilli për Etikë në Media në Maqedoni (KEMM) i dënojnë ashpër, siç theksojnë në kumtesë, rastet e shkeljes së heshtjes zgjedhore nga disa media onlajn gjatë ditës së djeshme, që paraqet një komprometim serioz të procesit zgjedhor.

“Kjo shkon aq larg, sa që mediat, të cilat vetë kujtojnë se si të shmangin parregullsitë zgjedhore, me raportimin e tyre shkelin rregullat e raportimit për zgjedhjet, deri në atë masë sa ata i lejojnë vetes të publikojnë vlerësime për rezultatet e zgjedhjeve dhe të shpallin të dhëna joekzistuese, jozyrtare nga votimi i deritanishëm”, thuhet në kumtesën e SHGM-së dhe KEMM.

Prej atje shtojnë se ërveç shkeljes serioze të standardeve dhe normave etike për raportim gjatë zgjedhjeve, në raportimin e tyre, këto portale shkelin edhe Kodin Zgjedhor, i cili thotë qartë se “gjatë heshtjes zgjedhore, të gjitha format e përfaqësimit mediatik të pjesëmarrësve në fushatën zgjedhore pushojnë” dhe se “e njëjta vlen edhe për çdo formë të raportimit mediatik që është hapur ose fshehtë në funksion të fushatës zgjedhore të dikujt dhe që mund të ndikojë në vendimin e votuesve”.

“Përkujtojnë gjithashtu faktin që disa nga këto portale janë në listën e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve për reklamim të paguar politik me paratë e të gjithë qytetarëve, nga bzgjuxheti, dhe duke mos i respektuar parimet themelore të raportimit ato janë vendosur në të njëjtin thes me redaksitë profesionale”, thuhet në kumtesë.

Nga SHGM dhe KEMM riujtojnë mediat se heshtja zgjedhore është një fazë në të cilën votuesit duhet të lejohen të analizojnë informatat e fituara në lidhje me ofertën politike gjatë fushatës dhe të vendosin se për kë do të votojnë. U bëjmë thirrje anëtarëve të Regjistrit të Online Mediave Profesionale (ëëë.promedia.mk) që të respektojnë standardet profesionale dhe etike gjatë raportimit të tyre dhe të mos shërbejnë si një mjet për agjitim politik dhe propagandë. Në të njëjtën kohë, u bëjmë thirrje gjeneratorëve të lajmeve që të angazhohen seriozisht që të rishqyrtojnë nëse ata do t’u lejojnë hapësirë përmbajtjeve që anashkalojnë dhe injorojnë standardet profesionale dhe dispozitat ligjore.

 

Ky tekst është përgatitur në kuadër të projektit “Оbservatori i reformave mediatike“, të cilin e realizon Fondacioni për internet dhe shoqëri “Metamorfozis“, me mbështetjen financiare të “Fondacionit “Shoqëri e hapur” – Maqedoni“. Përmbajtja e tekstit është përgjegjësi vetëm e autorëve dhe në asnjë mënyrë nuk i pasqyron pikëpamjet e Fondacionit “Shoqëri e hapur” – Maqedoni.

Teksti është prodhuar në kuadër të projektit “Opservatori i reformave në media” të cilin e zbaton Fondacioni për internet dhe shoqëri “Metamorfozis”, me mbështetje financiare nga “Fondacioni Shoqëri e Hapur – Maqedoni”.

Përmbajtja e tekstit është përgjegjësi e vetme e autorëve dhe në asnjë mënyrë nuk mund të merret se i pasqyron pikëpamjet e “Fondacioni Shoqëri e Hapur – Maqedoni”.