Dy herë më shumë portale janë paraqitur për reklamim të paguar politik nga ata në regjistrin e SHGM-së dhe KEMM

A do të “bëjnë para” anonimët mediatikë nga zgjedhjet e ardhshme parlamentare nga reklamimi i paguar politik? Kjo pyetje parashtrohet logjikshëm pasi pothuaj në periudhë identike kohore janë promovuar dy regjistra të onlajn mediave në vend me dallim impozant për…

KEMM - SPGM - ShGM

U promovua Karta e Federatës Evropiane për kushtet e punës së gazetarëve

Sindikata e Pavarur e Gazetarëve të Maqedonisë (SPGM), Këshilli për Etikë në Mediat e Maqedonisë (KEMM) dhe Shoqata e Gazetarëve të Maqedonisë (ShGM) sot e nënshkruajtën dhe promovuan Kartën e Federatës Evropiane të Gazetarëve për kushtet e punës së gazetarëve,…

Portalet shkelësit më të mëdhenj të etikës gazetareske, nevojitet vetërregullim në mediat e RMV-së

Synojmë të ndajmë gazetarët profesionist nga ata joprofesionalë sepse këto të fundit po e dëmtojnë gazetarinë me dezinformata, gjuhë të urrejtjes, propagandë dhe manipulim. Ishte ky një nga mesazhet që u dha nga Këshilli për Etikë në Media sot në…