Pllamenka Bojçeva, drejtoreshë e Agjencisë për Qasje të Lirë deri tek Informatat me Karakter Publik

Agjencia për Qasje të Lirë, Bojçeva: Për një muaj, prej 750 ankesave të vjetra, kemi zgjidhur 250

Agjencia për Qasje të Lirë deri tek Informatat me Karakter Publik për një muaj ka zgjidhur 250 ankesa prej gjithsej 750, ndërkaq paralelisht me atë, po punojnë edhe në ankesat e reja të cilat i zgjidhin sipas afatit ligjor të…