“Telma” reagoi ndaj ASHMAA-së e cila dorëzoi ankesë ndaj vendimit se televizioni nuk e ka shkelur heshtjen zgjedhore

Televizioni “Telma” ka reaguar ndaj asaj që ASHMAA është ankuar përpara Gjykatës së Apelit për aktgjykimin lirues nga Gjykata Themelore Shkupi 1, i cili konstatoi se “Telma” nuk e ka shkelur heshtjen zgjedhore me deklaratën e ministrit të Shëndetësisë, Venko Filipçe, e cila u transmetua më 13 korrik. Gjykata ka konstatuar se është në interes publik dhe veçmas në funksion të informimit të opinionit për gjendjen dhe përballjen me pandeminë me KOVID-19, dhe nuk është shkelur neni 76 i Kodit Penal.

“Fakt është se televizioni “Telma” ka transmetuar lajm në të cilën ka pasur deklaratë nga ministri Filipçe për përgatitjen e valës së dytë nga virusi korona më 13 korrik. Ditën e ardhshme televizioni ka marrë padi kundërvajtëse nga ASHMAA pas së cilës redaktori i programit informativ, Snezhana Lupevska Sozen është lajmëruar në ASHMAA që të kontrollojë se për çfarë është paraqitja. Pas kësaj ka pasur shkresë nga televizioni deri te Këshilli i ASHMAA-së në të cilën qartë është theksuar se “Telma” është shërbyer për nevojat e opinionit që të informohet me gjendjen reale me krizën rreth KOVID-10. Është e pasaktë edhe vlerësimi se deklarata e Filipçes është lëshuar për shkak të trysnisë politike. “Telma” e ka lëshuar vetëm për interesin publik, ndërkaq këtë qëndrim e ka marrë edhe Gjykata Themelore Shkupi 1, me aktgjykim lirues”, thuhet në qëndrimin e “Telma-s”.

Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuale ka reaguar ndaj qëndrimit të “Telma-s
dhe e ka sqaruar ankesën të cilën e ka dorëzuar te Gjykata e Apelit.

“Është jokontestuese e drejta e opinionit që të informohet për gjendjen me virusin korona dhe aktivitet e autoriteteve shëndetësore, megjithatë, duke mos e shkelur heshtjen zgjedhore. Sipas Kodit Zgjedhor, gjatë kohës së heshtjes zgjedhore nuk guxohet që të transmetohen deklarata nga bartësit e funksioneve në organet e pushtetit dhe informatën në vend nga ministri, i cili njëkohësisht aktivisht mori pjesë në fushatën e koalicionit “Mundemi” në takime me qytetarët dhe video-spotet reklamuese, kanë mundur ta transmetojnë në një mënyrë tjetër përkatëse i cili do të ishte në përputhje me dispozitat e Kodit Zgjedhor, ashtu siç e kanë bërë radiodifuzerët tjerë”, thonë prej atje.

Sindikata e Pavarur e Gazetarëve dhe Punëtorëve Mediatik e ka përshëndetur vendimin e Gjykatës Themelore Shkupi 1 me të cilën u konstatua se televizioni “Telma” nuk e ka shkelur heshtjen zgjedhore, në bazë të padisë kundërvajtëse nga Agjencia për Shërbime mediatike Audio dhe Audiovizuale.

Ky tekst është përgatitur në kuadër të projektit “Оbservatori i reformave mediatike“, të cilin e realizon Fondacioni për internet dhe shoqëri “Metamorfozis“, me mbështetjen financiare të “Fondacionit “Shoqëri e hapur” – Maqedoni“. Përmbajtja e tekstit është përgjegjësi vetëm e autorëve dhe në asnjë mënyrë nuk i pasqyron pikëpamjet e Fondacionit “Shoqëri e hapur” – Maqedoni.

Teksti është prodhuar në kuadër të projektit “Opservatori i reformave në media”të cilin e zbaton Fondacioni për internet dhe shoqëri “Metamorfozis”, me mbështetje financiare nga “Fondacioni Shoqëri e Hapur – Maqedoni”.

Përmbajtja e tekstit është përgjegjësi e vetme e autorëve dhe në asnjë mënyrë nuk mund të merret se i pasqyron pikëpamjet e “Fondacioni Shoqëri e Hapur – Maqedoni”.