АЕК и ААВМУ за јавноста сè уште се главно „политички“ тела

Мал е процентот граѓани кои знаат што претставуваат двата регулатора во сферата на медиумите и на електронските комуникации и кои се нивните надлежности. Ова е заклучокот на презентацијата на завршниот мониторинг извештај за работата на АВМУ и АЕК.

Во изминатите 18 месеци, „Евротинк“ во соработка со „НВО Инфоцентар“, „Транспарентност Македонија“ и Хелсиншкиот комитет за човекови права ја следеше работата на двете агенции нивната транспарентност и перцепцијата за нив во пошироката јавност. На завршниот мониторинг извештај презентиран денеска му предходеа 5 квартални извештаи кои се јавно достапни.

Општата препорака од претставниците на организациите што го работеле извештајот е двата регулатора повеќе да се ангажираат за информирање на јавноста за нивните надлежности и за помошта што може да им ја пружат. Притоа, како што кажа комуникологот Сеад Џигал, во ова дигитално време тоа не треба да се прави само еднонасочно, туку двете агенции да бидат подготвени и за двонасочна комуникација.

Иако на почетокот на проектот, финансиран од амбасадата на Велика Британија, постоела одредена недоверба во поглед на институциите, тие потоа почнале одлична соработка со спроведувачите на набљудувањето, што е за пофалба, истакна британскиот амбасадор Чарлс Гарет.

Директорот на АЕК, Сашо Димитријоски, и директорот на ААВМУ, Зоран Трајчевски, рекоа дека од соработката со граѓанските организации дошле до увид за одредени проблеми, што довело до подобрување на нивната работа. Како што истакнаа презентерите, за пофалба е што АЕК, за разлика од ситуацијата кога донираше пари за Панорамското тркало на ЈСП, ја прекинала таквата практика.

Министерот за информатичко општество и администрација, Дамјан Манчевски, зборувајќи за измените на законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, кој е веќе во собраниска процедура, истакна дека треба тој да донесе професионализација на Советот на ААВМУ и на Програмскиот совет на МРТ за конечно политиката да ги тргне рацете од медиумите. Манчевски потенцираше дека членови на Советите во АВМУ и МРТ и на  Комисијата во АЕК, сеуште се високи партиски функционери.

Тој нагласи дека Владата се зафатила со главните аспекти на медиумските реформи и порача дека е потребен дополнителен ангажман на сите, за медиумската сфера да биде контролирана од саморегулацијата, а не од државата и политичките структури.

Според проф. д-р Снежана Трпевска, експерт за медиуми, со медиумските реформи се доцни, а ќе биде потребен голем ангажман за да се средуваат работите во медиумскиот сектор во иднина.

 

 

foom-logo-disklejmer

Текстот е изработен во рамки на проектот „Опсерваторија на медиумските реформи“, што го спроведуваат Фондацијата за интернет и општество „Метаморфозис“, „Агора“ Центар за промовирање на граѓански вредности и Платформата за истражувачко новинарство и анализи (ПИНА), со финансиска поддршка на Фондацијата Отворено општество – Македонија.
Содржината на текстот е единствена одговорност на авторите и на ниту еден начин не може да се смета дека ги одразува гледиштата на Фондацијата Отворено општество – Македонија.