Ministerstvo-za-informatichko-opshtestvo-i-administracija-MIOA-tabla-6fev19-Borche-Popovski