Timonie: Edhe gazetarët edhe diplomatët duhet të luftojnë për lirinë e të shprehurit

Edhe gazetarët, mirëpo edhe diplomatët kanë përgjegjësi për demokracinë dhe për luftën për lirinë e të shprehurit, dhe në këtë luftë nuk duhet heshtur, porositi ambasadori i Francës, Kristian Timonie në promovimin e sotëm të publikimit “Liria e të shprehurit nëpërmjet prakitkës së Gjykatës Evropiane për të drejtat e njeriut” nga dr. Mirjana Llazarova – Trajkovska, që u mbajt në Klubin e gazetarëve në Shkup.

– Nga dita shumë e pikëlluar e 24 dhjetorit të vitit 2012 kaluam një rrugë të vështirë, mirëpo të suksesshme dhe përvojat mund të shërbejnë si material për të menduar për evolucionin dhe kërkimin e demokracisë. Libri i dr. Mirjana Llazarova – Trajkovskës, paraqet përkujtim për përgjegjësinë e madhe që e keni ju si gazetarë dhe përkujton në guximin e disa gazetarëve, mirëpo edhe për mungesën e guximit të disa të tjerëve. Njëkohësisht, na shërben edhe si leksion neve diplomatëve që të mos heshtim kur bëhet fjalë për shkeljen e ligjeve dhe të drejtave fundamentale dhe të themi qartë dhe zëshëm se diçka është e papranueshme – porositi Timonie.

Në libër theks të veçantë vëndohet mbi rastin “Selmani dhe të tjerët kundër Republikës së Maqedonisë” në Gjykatën Evropiane për të drejtat e njeriut në Strasburg (GJEDNJ), si rast i parë nga Republika e Maqedonisë për pamundësim të lirisë së të shprehurit në lidhje me largimin e dhunshëm të gazetarëve nga Kuvendi i Republikës së Maqedonisë më 24 dhjetor të vitit 2012.

Siç tha autorja, dr. Llazarova – Trajkovska, ky rast është segment i rëndësishëm nga praktika e GJEDNJ-së.

– Jam shumë krenare nga ky aktgjykim i GJEDNJ-së, dhe duhet potencuar se ky aktgjykim nuk është kundër Republikës së Maqedonisë, por PËR Republikën e Maqedonisë – tha autorja.

Shteti duhet të jetë rojtar i lirisë së të shprehurit, si e drejtë themelore, mirëpo duhet të jetë edhe rojtar në aspekt të gjuhës së urrejtjes, tha euroambasadori Samuel Zhbogar, duke porositur se pret që libri i Llazarova-Trajkovskës të mos lexohet vetëm nga gazetarët, por edhe nga gjykatësit dhe faktorët e tjerë të gjyqësisë, e gjithashtu edhe nga politikanët, deputetët, përfaqësuesit e organizatave qytetare, si libër i rëndësishëm për lirinë e të shprehurit, mirëpo edhe për luftën kundër gjuhës së urrejtjes.

foom-logo-disklejmerKy tekst është përgatitur në kuadër të projektit “Observatori i reformave mediatike”, të cilin e realizojnë Fondacioni për internet dhe shoqëri “Metamorfozis”, “Agora” – Qendra për promovimin e vlerave qytetare dhe Platforma për gazetari hulumtuese dhe analiza (PINA), me mbështetjen financiare të Fondacionit “Shoqëri e hapur” – Maqedoni.

Përmbajtja e tekstit është përgjegjësi vetëm e autorëve dhe në asnjë mënyrë nuk i pasqyron pikëpamjet e Fondacionit “Shoqëri e hapur” – Maqedoni.