Media, televizione, mediume

Sitel ka pas të ardhurat më të larta, Alfa ka qenë televizioni më fitimprurës vitin e kaluar, MRT mbetet problem (Infografik)

Të ardhurat totale të stacioneve radiotelevizive të Maqedonisë në vitin 2019 kanë qenë rreth 39,5 milionë euro, thotë Analiza e tregut të shërbimeve mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2019.  Prej tyre, shumicën e të ardhurave e kanë gjeneruar televizionet…