SHGM me analizë për standardet ndërkombëtare dhe rregullativën e brendshme të gazetarëve në Kodin Penal

Shoqata e Gazetarëve të Maqedonisë së Veriut (SHGM) në bashkëpunim me Fondacionin Konrad Adenauer (FKA) kanë përgatitur publikim me titullin “Përmirësimi i sigurisë së gazetarëve nëpërmjet ndryshimit të Kodit Penal-analizë të standardeve të jashtme dhe rregullativës së brendshme”. Qëllimi i…