Pllamenka Bojçeva, drejtoreshë e Agjencisë për Qasje të Lirë deri tek Informatat me Karakter Publik

Pllamenka Bojçeva, drejtoreshë e Agjencisë për Qasje të Lirë deri tek Informatat me Karakter Publik

Pllamenka Bojçeva, drejtoreshë e Agjencisë për Qasje të Lirë deri tek Informatat me Karakter Publik