SHGM kërkon rekonstruktim urgjent në RTVM, jo shkurtim të mjeteve për servisin publik

Sipas Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë vendimi i Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Administratës (MShIA) për financimin e RTVM me të cilin është zvogëluar buxheti i servisit publik për këtë vit është një precedent i rrezikshëm. Përkatësisht, me buxhetin e parashikuar për vitin 2020, RTVM në vend që të ketë 0.9% nga buxheti shtetëror, sipas llogaritjeve, përsëri do t’i transferohen 0.8% ose rreth 14.5 milion euro. Sipas zgjidhjes ligjore, buxheti i RTVM-së duhej të rritet në mënyrë graduale, domethënë që këtë vit duhej të arrinte 0.9% dhe vitin e ardhshëm 1% nga buxheti i RMV.

“Ky vendim i MShIA-së shkel konceptin e pavarësisë financiare të RTVM, i cili është një nga dy parakushtet për servise të pavarura publike. Përkujtojmë ministrinë që nuk ka të drejt të parashikojë se sa duhet të jetë buxheti i servisit publik dhe se ky është një shembull për atë sesi politika ndikon drejtpërdrejt në mënyrën e funksionimit të RTVM-së përmes shkurtimeve të pajustifikuara në fondet e parashikuara me ligj”, thonë nga SHGM.

Ata kërkojnë tërheqjen e kësaj zgjidhjeje për zvogëlimin e mjeteve, sepse me këtë dhe me zgjedhjen e organeve të reja menaxhuese të dy parakushtet për krijimin e një servisit të pavarur publik do të përmbushen. Kjo do të kontribuojë në rindërtimin e programit të servisit publik dhe stafit të RTVM-së.

Të vetëdijshëm për nevojën për reforma në RTVM, nxisim qeverinë dhe opozitën të marrin përgjegjësi dhe t’i zbatojnë reformat në media para shpërbërjes së Parlamentit. Kjo do të sigurojë kushte për ndryshime pozitive në servisin publik, nga të cilat do të përfitojnë publiku dhe tërë sfera mediatike.

Ky tekst është përgatitur në kuadër të projektit “Оbservatori i reformave mediatike“, të cilin e realizon Fondacioni për internet dhe shoqëri “Metamorfozis“, me mbështetjen financiare të “Fondacionit “Shoqëri e hapur” – Maqedoni“. Përmbajtja e tekstit është përgjegjësi vetëm e autorëve dhe në asnjë mënyrë nuk i pasqyron pikëpamjet e Fondacionit “Shoqëri e hapur” – Maqedoni.

Ky tekst është përgatitur në kuadër të projektit “Оbservatori i reformave mediatike“, të cilin e realizon Fondacioni për Internet dhe Shoqëri “Metamorfozis“, me mbështetjen financiare të “Fondacionit “Shoqëri e Hapur” – Maqedoni“. Përmbajtja e tekstit është përgjegjësi vetëm e autorëve dhe në asnjë mënyrë nuk i pasqyron pikëpamjet e Fondacionit “Shoqëri e Hapur” – Maqedoni.