SHGM në konferencën mediatike në Këshillin e Evropës në Lubjanë

Regjistri i mediumeve profesionale online të cilin Shoqata e Gazetarëve të Maqedonisë (SHGM) dhe Këshilli i Etikës në Mediat e Maqedonisë (KEMM), këtë muaj do ta promovojnë, ka pasur interes të madh dhe mbështetje nga gazetarët dhe profesionistët mediatik, të…