AShMAAV gjatë monitorimit të mediave deri më tani nuk ka regjistruar asnjë shkelje të Kodit Zgjedhor

Agjencia për Shërbime të mediatike audio dhe audiovizuele (AShMAAV) më 17 shkurt filloi monitorimin parazgjedhor të mediave dhe nuk ka konstatuar shkelje të Kodit Zgjedhor në periudhën e kaluar, thuhet në raportin e katërt javor që AShMAAV ia ka dërguar Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve (KShZ). Monitorimi i punës së mediave do të vazhdojë në periudhën e ardhshme, për çka AShMAAV ka marrë 5.277.000 denarë nga qeveria.

AAVMS informon se më 6 mars kanë përfunduar debatet publike për tekstet e Draft metodologjisë për monitorimin e prezantimit të mediatik zgjedhor përmes programeve radiotelevizive gjatë procesit zgjedhor dhe Draft udhëzuesit për konfirmimin e raporteve në transmetim të reklamimit politik. Më 11 mars përfundoi debati për tekstin e draftit të udhëzimeve për kufizimet e reklamimit të paguar politik

“Propozime për ndryshime erdhën vetëm për Projekt-udhëzimin për kufizimet për reklamimin e paguar politik. Këshilli i Agjencisë do të miratojë të tre dokumentet përpara fillimit të fushatës zgjedhore “, thuhet në raportin e KSHZ-së.

AShMAAV e filloi monitorimin parazgjedhor të mediave në ditën pas shpalljes së zgjedhjeve edhe atë për sa i përket respektimit të detyrimeve të tij sipas Kodit Zgjedhor për periudhën para fillimit të fushatës zgjedhore. Ndër të tjera, subjekt i monitorimit në këtë periudhë është respektimi i ndalimit të transmetimit të reklamimit të paguar politike dhe programeve radiotelevizive të financuara me mjete buxhetore në programe radio dhe televizive që transmetohen në nivel të shtetit.

Ky tekst është përgatitur në kuadër të projektit “Оbservatori i reformave mediatike“, të cilin e realizon Fondacioni për internet dhe shoqëri “Metamorfozis“, me mbështetjen financiare të “Fondacionit “Shoqëri e hapur” – Maqedoni“. Përmbajtja e tekstit është përgjegjësi vetëm e autorëve dhe në asnjë mënyrë nuk i pasqyron pikëpamjet e Fondacionit “Shoqëri e hapur” – Maqedoni.

Ky tekst është përgatitur në kuadër të projektit “Оbservatori i reformave mediatike“, të cilin e realizon Fondacioni për Internet dhe Shoqëri “Metamorfozis“, me mbështetjen financiare të “Fondacionit “Shoqëri e Hapur” – Maqedoni“. Përmbajtja e tekstit është përgjegjësi vetëm e autorëve dhe në asnjë mënyrë nuk i pasqyron pikëpamjet e Fondacionit “Shoqëri e Hapur” – Maqedoni.