Moszgjedhja e përbërjes së re të Këshillit të Agjencisë për media çon në ndryshime të reja ligjore

Ligji për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele (Ligji për ShMAAV) do të pësojë ndryshim të ri, i teti që nga miratimi i tij në vitin 2013. Në seancën e sotme të 131, Parlamenti me procedurë të shkurtuar do të miratojë Projektligjin për ndryshim dhe plotësim të Ligjit për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, të propozuar nga deputetët Kostadin Acevski, Artan Grubi dhe Miroslav Jovanoviq, transmeton Meta.mk.

Vetë propozuesit e ndryshimeve ligjore në tekstin e tij theksojnë se ato duhet të miratohen për shkak të faktit se kuvendi nuk e ka zgjedhur përbërjen e re të Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.

“Duke pasur parasysh që ky ndryshim ka përcaktuar një afat kohor për regjistrimin e shërbimeve programore të radiodifuzerëve vendorë dhe të huaj, të cilët i ritransmetojnë operatorët, u përcaktua se do të fillonte përzgjedhja e përbërjes së re të Këshillit të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele. Procedura për përzgjedhjen e përbërjes së re të Këshillit të lartpërmendur nuk ka filluar para Komisionit për çështje të zgjedhjeve dhe emërimeve, prandaj u imponua nevoja për të paraqitur këtë projektligj”, theksohet si arsye për të miratuar ndryshimet ligjore.

OJQ-të dhe komuniteti i ekspertëve ka reaguar në disa raste muajve të fundit për bllokimin e punës së Komisionit parlamentar për zgjedhje dhe emërime, i cili nuk mund të zgjedhë Këshillin e ri të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele. Së bashku me të, është bllokuar edhe përzgjedhja e Këshillit programor të Radiotelevizionit të Maqedonisë.

Anëtarët e rinj të Këshillit ShMAAV duhet të zgjidhen kuvendi me shumicë prej dy të tretave të numrit të përgjithshëm të deputetëve, thuhet në nenin 3 të ndryshimeve dhe plotësimeve të Ligjit për AShMAAV që u miratuan në vitin 2018. Kjo praktikisht do të thotë që për përbërjen e ardhshme të Këshillit AShMA duhet të arrihet konsensus midis pushtetit dhe opozitës.

Me ndryshimet e propozuara në Ligjin AAVMS, të tetat me radhë, në të vërtetë do të ndryshohet neni 2 i këtij ligji të ndryshimeve të këtij ligji, që i miratoi Kuvendi më 4 shkurt të vitit të kaluar. Ata kanë të bëjnë me nenin 46 të ligjit për AShMAAV, më të i cilin rregullohet mënyra e trajtimit të operatorëve që ritransmetojnë shërbime programore të radiodifuzerëve vendas dhe të huaj. Me ndryshimet e propozuara, deputetët do t’u lejojnë operatorëve të ritransmetojnë shërbimet programore të radiodifuzerëve vendas dhe të huaj në mënyrë dhe nën kushtet e përcaktuara në nenin 143 të ligjit për AShMAAV.

“Meta.mk” tashmë ka shkruar se shumica parlamentare deri më tani nuk i ka përdorur mundësitë që i jep rregullorja e punës për të zhbllokuar punën e Komisionit dhe për të zgjedhur organet e reja të RTM dhe AShVM. Opsion të tillë ka  kryetari i Kuvendit Talat Xhaferi, i cili sipas Rregullores së punës së Kuvendit mund të caktojë vazhdimin e debatit në Komision në vend të kryetarit aktual, deputetit të VMRO-DPMNE-së, Ilija Dimovski. Qeveria as nuk u përpoq të ndryshojë përbërjen e Komisionit, në të cilin aktualisht shumicën e përbën opozita, as të sigurojë votim me shumicë prej dy të tretave për Këshillibn e RTM-së dhe AShVM me ndihmën e tetë deputetëve të VMRO-DPMNE-së, të cilët votuan për ndryshimet e Kushtetutës. Me të cilat u ndërrua emri i vendit në Republika e  Maqedonisë së Veriut, në përputhje me Marrëveshjen e Prespës.

Ky tekst është përgatitur në kuadër të projektit “Оbservatori i reformave mediatike“, të cilin e realizon Fondacioni për internet dhe shoqëri “Metamorfozis“, me mbështetjen financiare të “Fondacionit “Shoqëri e hapur” – Maqedoni“. Përmbajtja e tekstit është përgjegjësi vetëm e autorëve dhe në asnjë mënyrë nuk i pasqyron pikëpamjet e Fondacionit “Shoqëri e hapur” – Maqedoni.

Ky tekst është përgatitur në kuadër të projektit “Оbservatori i reformave mediatike“, të cilin e realizon Fondacioni për Internet dhe Shoqëri “Metamorfozis“, me mbështetjen financiare të “Fondacionit “Shoqëri e Hapur” – Maqedoni“. Përmbajtja e tekstit është përgjegjësi vetëm e autorëve dhe në asnjë mënyrë nuk i pasqyron pikëpamjet e Fondacionit “Shoqëri e Hapur” – Maqedoni.