SHGM dhe KRRE nënshkruan një Memorandum bashkëpunimi për transparencë më të madhe në punën e rregullatorëve

Shoqata e Gazetarëve të Maqedonisë (SHGM) dhe Komisioni rregullator për energjetikë dhe shërbime të ujit (KRRE) nënshkruan një Memorandum bashkëpunimi në të cilin postulat themelor është informimi i qytetarëve për procedurat dhe proceset për mbrojtjen e të drejtave të konsumatorëve për shërbimet energjetike.

“Memorandumi i bashkëpunimit është një hap shtesë drejt avancimit të misionit të transparencës së operacioneve, ndërsa informacionet e sakta dhe me kohë për mediat dhe publikun janë thelbësore në këtë angazhim – u pajtuan nënshkruesit e memorandumit”, informojnë nga SHGM.

Kryetari i SHGM, Mlladen Çadikovski theksoi se Memorandumi është zyrtarizim i përpjekjeve për informim të saktë dhe në kohë për konsumatorët e shërbimeve të rregulluara nga KRRE, dhe do të jetë baza për bashkëpunim të mëtejshëm reciprok.

“Ne besojmë se bashkëpunimi i përmirësuar me KRRE mund të përfitojë jo vetëm gazetarët dhe anëtarët e KRRE, por edhe publikun si një i tërë,” tha Çadikovski, duke shtuar se hapja e KRRE-së e rrit transparencën e institucionit.

“Kjo do t’u ndihmojë gazetarëve nga redaksitë ekonomike të kuptojnë më mirë thelbin e punës së KRRE, por edhe të kompanive në këtë fushë dhe do të kenë qasje të plotë në informacionin që merret me këtë temë”, tha ai.

“Që nga dita e parë unë u emërova kryetar i Komisionit rregullator për energjetikë, së bashku me anëtarët, qëllimi kryesor që vendosëm ishte hapja e institucionit për qytetarët, sepse funksioni themelor i organit rregullator është mbrojtja e të drejtave të konsumatorëve. Duke pasur parasysh që ne rregullojmë aktivitete që ndërhyjnë në funksionin themelor të të jetuarit dhe punës, të vetëdijshëm për nevojën për informacion të saktë dhe në kohë për publikun dhe qytetarët, ne kemi forcuar ekipin në përputhje me rrethanat me njerëz që do të punojnë në këtë segment. Jemi të bindur se përvoja e Shoqatës së gazetarëve që ajo do të na ndihmojë në trajnimin e shërbimeve profesionale në vendosjen cilësore të informacionit publik dhe ne do të përmirësojmë ekspertizën tonë në drejtim të aftësive të thjeshta të komunikimit të kuptueshme për të gjithë. Këto zotime nuk janë vetëm deklarative, ato u pasqyruan pozitivisht në drejtim të transparencës dhe ekspertizës së vlerësuar përmes vlerësimeve që marrim nga Komunitetit të energjetikës për rregullatorin më të mirë nga anëtarët për dy vjet me radhë “, tha Marko Bislimoski, kryetar i Komisionit rregullator për energjetikë dhe shërbime ujore.

Qëllimi i nënshkrimit të këtij memorandumi është krijimi i një platforme për bashkëpunim dhe trajnim midis anëtarëve të KRRE dhe gazetarëve, si dhe fushatave për të mësuar kompetencat, rolin dhe domethënien e KRRE-së. Memorandumi përfshin mundësinë e qasjes në materiale dhe literaturë profesionale në KRRE dhe SHGM, përgatitjen e analizave dhe hulumtimeve.

Ky tekst është përgatitur në kuadër të projektit “Оbservatori i reformave mediatike“, të cilin e realizon Fondacioni për internet dhe shoqëri “Metamorfozis“, me mbështetjen financiare të “Fondacionit “Shoqëri e hapur” – Maqedoni“. Përmbajtja e tekstit është përgjegjësi vetëm e autorëve dhe në asnjë mënyrë nuk i pasqyron pikëpamjet e Fondacionit “Shoqëri e hapur” – Maqedoni.

Teksti është prodhuar në kuadër të projektit “Opservatori i reformave në media”të cilin e zbaton Fondacioni për internet dhe shoqëri “Metamorfozis”, me mbështetje financiare nga “Fondacioni Shoqëri e Hapur – Maqedoni”.

Përmbajtja e tekstit është përgjegjësi e vetme e autorëve dhe në asnjë mënyrë nuk mund të merret se i pasqyron pikëpamjet e “Fondacioni Shoqëri e Hapur – Maqedoni”.