Maqedonia do ta avancojë lirinë e mediave si pjesë e Koalicionit të 35 vendeve

Maqedonia si anëtare e Koalicionit për lirinë e mediave do të punojë me vendet e tjera nënshkruese për të promovuar lirinë e mediave në nivel lokal dhe global, është miratuar në takimin e parë të Koalicionit për Lirinë e Shtypit prej 35 anëtarësh, i cili mbajti takimin e tij të parë. takimi i zyrtarëve të lartë në 29 dhe 30 Janar 2020 në Gjenevë, Zvicër.

“Liria e mediave është thelbësore për realizimin e të drejtave të njeriut dhe lirive themelore dhe është një element integral i sigurisë dhe prosperitetit global. Njerëzit kanë nevojë për media të lira për të siguruar informacione dhe analiza të sakta të informacioneve nëse qeveritë duhet të thirren në përgjegjësi. Të përballur me kërcënime për liritë e mediave, të cilat janë të reja për nga fushëveprimi dhe natyra, ne duhet të miratojmë forma të reja të bashkëpunimit që i përshtaten realitetit të ri”, thuhet në konkluzion.

Të gjithë anëtarët e kanë nënshkruar “Angazhimin global për lirinë e mediave, ndërsa si nënshkrues secili anëtar ka marrë për detyrë të punojë së bashku duke ndërmarrë aktivitete për të përmirësuar mjedisin për lirinë e mediave dhe sigurinë e gazetarëve, brenda dhe jashtë vendit.

Në takim është konkluduar se të gjitha fushat që ndikojnë në lirinë e mediave duhet të merren parasysh, nga mundësimi i mjediseve të favorshme rregullatore deri në promovimin e transparencës në çështjet gjyqësore.

Qëllimi është, ndër të tjera, të ndërmerren veprime për raste individuale duke i koordinuar përpjekjet e përbashkëta për të ngritur raste specifike kur gazetarët dhe punonjësit e mediave, ose organizata mediatike, janë nën kërcënim, në mënyrë që të inkurajojnë respektimin e garancive për gjykim të drejtë dhe të zvogëlojnë rastet e mosndëshkimit për krimet kundër tyre.

Pritet që Koalicioni për lirinë e medias të vë në pah raste individuale dhe situata kur gazetarët, si dhe organizata mediatike, përballen me kërcënime e për të ulur mosndëshkimin.

Ky tekst është përgatitur në kuadër të projektit “Оbservatori i reformave mediatike“, të cilin e realizon Fondacioni për internet dhe shoqëri “Metamorfozis“, me mbështetjen financiare të “Fondacionit “Shoqëri e hapur” – Maqedoni“. Përmbajtja e tekstit është përgjegjësi vetëm e autorëve dhe në asnjë mënyrë nuk i pasqyron pikëpamjet e Fondacionit “Shoqëri e hapur” – Maqedoni.

Ky tekst është përgatitur në kuadër të projektit “Оbservatori i reformave mediatike“, të cilin e realizon Fondacioni për Internet dhe Shoqëri “Metamorfozis“, me mbështetjen financiare të “Fondacionit “Shoqëri e Hapur” – Maqedoni“. Përmbajtja e tekstit është përgjegjësi vetëm e autorëve dhe në asnjë mënyrë nuk i pasqyron pikëpamjet e Fondacionit “Shoqëri e Hapur” – Maqedoni.