BDI me parashtresë në ASHAVM, Agjencia kërkon balans në emisionet debatuese të mediavе

Agjencia për shërbime audio dhe audiovizuele mediatike (ASHAAVM) dje ka pranuar parashtresë nga partia politike BDI, në të cilën ajo reagon për organizimin e emisioneve debatuese të mediave. Agjencia menjëherë i ka kontrolluar të dhënat nga monitorimi i përfaqësimit të…