Thirrje për propozime dhe sugjerime për Ligjin e ri për qasje të lirë në informata

Ministria për Drejtësi së bashku me Ministrinë për Shoqëri Informatike dhe Administratë, si dhe ministri pa resor i angazhuar për komunikim, llogaridhënie dhe transparencë, Robert Popovski, i ftuan qytetarët, organizatat qytetare, mediat dhe të gjitha palët e interesuara që të…