Vitin e kaluar, numri i ankesave për shkelje të qasjes te informatat me karakter publik është rritur (INFOGRAFIK)

Komisioni për mbrojtjen e së drejtës për qasje të lirë te informatat me karakter publik, vitin e kaluar, ka regjistroi 755 ankesa kundër heshtjes së mbajtësve të informacionit ose kundër akteve administrative dhe reale të organeve të shkallës së parë,…

Thirrje për propozime dhe sugjerime për Ligjin e ri për qasje të lirë në informata

Ministria për Drejtësi së bashku me Ministrinë për Shoqëri Informatike dhe Administratë, si dhe ministri pa resor i angazhuar për komunikim, llogaridhënie dhe transparencë, Robert Popovski, i ftuan qytetarët, organizatat qytetare, mediat dhe të gjitha palët e interesuara që të…