Ligji për ASHAAM-in do të shqyrtohet në Komisionin Evropian, e pastaj në Qeveri

Versioni i fundit i Propozim-ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për shërbime audio dhe audiovizuale mediatike (Propozim-ligji për ASHAAM-in), të cilin e publikoi dje Ministria për Shoqëri Informatike dhe Administratë (MSHIA), para se të hyjë në procedurë qeveritare, gjegjësisht…

Thirrje për propozime dhe sugjerime për Ligjin e ri për qasje të lirë në informata

Ministria për Drejtësi së bashku me Ministrinë për Shoqëri Informatike dhe Administratë, si dhe ministri pa resor i angazhuar për komunikim, llogaridhënie dhe transparencë, Robert Popovski, i ftuan qytetarët, organizatat qytetare, mediat dhe të gjitha palët e interesuara që të…