Revizorët kërkojnë nga AIM sistematizim të vendeve të punës me detyra të përcaktuara dhe kontroll të marrëveshjeve

Enti shtetëror për Revizion (ESHR) në Raportin e botuar të revizionit shpreh mendim të rezervuar në lidhje me prezantimin e vërtetë dhe objektiv të raporteve financiare të Agjencisë Informative të Maqedonisë (AIM) për vitin 2018 dhe pajtueshmërinë e transaksioneve financiare me…

Qeveria dhe Sindikata e gazetarëve s’pajtohen për raportin e “Reporterëve pa kufi”

Nga fundi i prillit “Reporterët pa kufi” publikuan raportin për gjendjen me lirinë e mediave në botë, ku Maqedonia e Veriut është e ranguar në vendin e 92, nga gjithsej 180 vende. Ata vlerësojnë se vendi ynë gjatë vitit të…

Paratë publike e kanë vrarë kritikën gazetareske në RMV (Infografik)

Shteti sërish mbetet një ndër reklamuesit më të mëdhenj në media, me çka hapet mundësia që partitë politike të ndikojnë në mënyrën e raportimit të gazetarëve. Prej vitit 2015-të, kur nën trysninë e shoqatave gazetareske dhe faktorit ndërkombëtar, Qeveria e…