Informata me karakter publik

Pllamenka Bojçeva është emëruar drejtoreshë e Agjencisë për Qasje të Lirë deri tek Informatat me Karakter Publik

Pllamenka Bojçeva është emëruar drejtoreshë e Agjencisë për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë deri tek Informatat me Karakter Publik, ndërkaq zëvendës i saj është emëruar Blerim Iseni. Bojçeva dhe Iseni janë votuar në kuadër të seancës së…

RMV, ASHMA do t’i hulumtojnë të ardhurat e onlajn-mediave dhe mendimin e qytetarëve për to

Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuale (ASHMAA), do të përgatitë Studim për konstatimin e ndikimit të mediave të reja ndaj formimit të mendimit publik dhe ndaj punës së mediave tradicionale në vend, njofton Portalb.mk. Dokumenti i cili duhet të…