Pllamenka Bojçeva: Jemi të hapur për bashkëpunim për mbrojtje të qasjes së lirë tek informatat me karakter publik

Agjencia për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë tek informatat me karakter publik ka përfunduar pothuaj 800 lëndë të prapambetura nga viti 2018 dhe 2019 dhe veprimi për ankesat e kërkuesve të informatave rrjedh rregullisht në suaza të…

Institucioneve në RMV u nevojiten 25 ditë për t’iu përgjigjur kërkesave për qasje të lirë tek informatat

Pjesa më e madhe e institucioneve në vend nuk e respektojnë afatin ligjor prej 20 ditësh për t’iu përgjigjur kërkesës për qasje të lirë tek informatat me karakter publik, tregon “Indeksi i transparencës aktive 2020” i Qendrës për komunikime qytetare. Për…

Vitin e kaluar, numri i ankesave për shkelje të qasjes te informatat me karakter publik është rritur (INFOGRAFIK)

Komisioni për mbrojtjen e së drejtës për qasje të lirë te informatat me karakter publik, vitin e kaluar, ka regjistroi 755 ankesa kundër heshtjes së mbajtësve të informacionit ose kundër akteve administrative dhe reale të organeve të shkallës së parë,…

U miratua Udhëzimi për zbatim të ligjit për qasje të lirë ndaj informatave me karakter publik

Agjencia për Mbrojtje të së Drejtës për Qasje të Lirë deri tek Informatat me Karakter Publik ka miratuar udhëzimin e ri të mënyrës së zbatimit të Ligjit për qasje të lirë ndaj informatave me karakter publik, informojnë nga kjo agjenci,…

Agjencia për qasje të lirë te informatat me karakter publik i zgjodhi të gjitha lëndët e mbetura nga viti 2018 dhe 2019

Në periudhën dy mujore nga themelimi, më 26 dhjetor 2019, Agjencia për qasje të lirë te informatat me karakter publik prioritet në punën e vet e kishte vendosur zgjidhjen e lëndëve të mbetura nga vitet 2018 dhe 2019. Bëhet fjalë…

Pllamenka Bojçeva, drejtoreshë e Agjencisë për Qasje të Lirë deri tek Informatat me Karakter Publik

Agjencia për Qasje të Lirë, Bojçeva: Për një muaj, prej 750 ankesave të vjetra, kemi zgjidhur 250

Agjencia për Qasje të Lirë deri tek Informatat me Karakter Publik për një muaj ka zgjidhur 250 ankesa prej gjithsej 750, ndërkaq paralelisht me atë, po punojnë edhe në ankesat e reja të cilat i zgjidhin sipas afatit ligjor të…

Informata me karakter publik

Pllamenka Bojçeva është emëruar drejtoreshë e Agjencisë për Qasje të Lirë deri tek Informatat me Karakter Publik

Pllamenka Bojçeva është emëruar drejtoreshë e Agjencisë për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë deri tek Informatat me Karakter Publik, ndërkaq zëvendës i saj është emëruar Blerim Iseni. Bojçeva dhe Iseni janë votuar në kuadër të seancës së…

Acevski kandidat për drejtor në Revizion, Aliu për DMDHP, Bojçeva për Qasje të Lirë tek Informatat

Deputetët e Kuvendit të Maqedonisë e kanë pranuar propozimin që drejtoreshë e Agjencisë për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë deri tek Informatat me Karakter Publik të jetë Pllamenka Bojçeva, ndërkaq zëvendës i saj, Blerim Iseni. Për drejtor…

Përfshirja e partive politike, hap mundësinë e ndryshimit të Ligjit për informata me karakter publik në RMV

Zvarritja e zgjedhjes së drejtorit të Agjencisë për informata me karakter publik, sipas gazetarëve dhe njohësve të transparencës hapë mundësinë për ndryshimin e Ligjit për qasje të lirë deri te informatat me karakter publik. Kjo vjen, ngaqë me hyrjen në fuqi…