Acevski kandidat për drejtor në Revizion, Aliu për DMDHP, Bojçeva për Qasje të Lirë tek Informatat

Deputetët e Kuvendit të Maqedonisë e kanë pranuar propozimin që drejtoreshë e Agjencisë për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë deri tek Informatat me Karakter Publik të jetë Pllamenka Bojçeva, ndërkaq zëvendës i saj, Blerim Iseni.

Për drejtor të Drejtorisë për Mbrojte të të Dhënave Personale (DMDHP) është propozuar Imer Aliu, ndërkaq për zv/drejtor drejtor Igor Kuzeski.

Si dhe Maksim Acevski të zgjedhjet për drejtor të Entit Shtetëror për Revizion.

Ky tekst është përgatitur në kuadër të projektit “Оbservatori i reformave mediatike“, të cilin e realizon Fondacioni për internet dhe shoqëri “Metamorfozis“, me mbështetjen financiare të “Fondacionit “Shoqëri e hapur” – Maqedoni“. Përmbajtja e tekstit është përgjegjësi vetëm e autorëve dhe në asnjë mënyrë nuk i pasqyron pikëpamjet e Fondacionit “Shoqëri e hapur” – Maqedoni.

Ky tekst është përgatitur në kuadër të projektit “Оbservatori i reformave mediatike“, të cilin e realizon Fondacioni për Internet dhe Shoqëri “Metamorfozis“, me mbështetjen financiare të “Fondacionit “Shoqëri e Hapur” – Maqedoni“. Përmbajtja e tekstit është përgjegjësi vetëm e autorëve dhe në asnjë mënyrë nuk i pasqyron pikëpamjet e Fondacionit “Shoqëri e Hapur” – Maqedoni.