Acevski kandidat për drejtor në Revizion, Aliu për DMDHP, Bojçeva për Qasje të Lirë tek Informatat

Deputetët e Kuvendit të Maqedonisë e kanë pranuar propozimin që drejtoreshë e Agjencisë për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë deri tek Informatat me Karakter Publik të jetë Pllamenka Bojçeva, ndërkaq zëvendës i saj, Blerim Iseni. Për drejtor…