U miratua Udhëzimi për zbatim të ligjit për qasje të lirë ndaj informatave me karakter publik

Agjencia për Mbrojtje të së Drejtës për Qasje të Lirë deri tek Informatat me Karakter Publik ka miratuar udhëzimin e ri të mënyrës së zbatimit të Ligjit për qasje të lirë ndaj informatave me karakter publik, informojnë nga kjo agjenci,…

Acevski kandidat për drejtor në Revizion, Aliu për DMDHP, Bojçeva për Qasje të Lirë tek Informatat

Deputetët e Kuvendit të Maqedonisë e kanë pranuar propozimin që drejtoreshë e Agjencisë për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë deri tek Informatat me Karakter Publik të jetë Pllamenka Bojçeva, ndërkaq zëvendës i saj, Blerim Iseni. Për drejtor…

Përfshirja e partive politike, hap mundësinë e ndryshimit të Ligjit për informata me karakter publik në RMV

Zvarritja e zgjedhjes së drejtorit të Agjencisë për informata me karakter publik, sipas gazetarëve dhe njohësve të transparencës hapë mundësinë për ndryshimin e Ligjit për qasje të lirë deri te informatat me karakter publik. Kjo vjen, ngaqë me hyrjen në fuqi…

Mosmarrëveshjet politike rrezikojnë edhe implementimin e Ligjit për qasje në informata me karakter publik

Paralelisht me kryrevizorin, peng i marrëveshjeve politike është edhe zgjedhja e drejtorit të Agjencisë për qasje të lirë deri te informatat me karakter publik, ndërkaq kjo do të jetë “mundësi optimale” për shfunkionalizim të tërësishëm të Komisionit për mbrojtjen e të…

Thirrje për propozime dhe sugjerime për Ligjin e ri për qasje të lirë në informata

Ministria për Drejtësi së bashku me Ministrinë për Shoqëri Informatike dhe Administratë, si dhe ministri pa resor i angazhuar për komunikim, llogaridhënie dhe transparencë, Robert Popovski, i ftuan qytetarët, organizatat qytetare, mediat dhe të gjitha palët e interesuara që të…