Vitin e kaluar, numri i ankesave për shkelje të qasjes te informatat me karakter publik është rritur (INFOGRAFIK)

Komisioni për mbrojtjen e së drejtës për qasje të lirë te informatat me karakter publik, vitin e kaluar, ka regjistroi 755 ankesa kundër heshtjes së mbajtësve të informacionit ose kundër akteve administrative dhe reale të organeve të shkallës së parë,…

U miratua Udhëzimi për zbatim të ligjit për qasje të lirë ndaj informatave me karakter publik

Agjencia për Mbrojtje të së Drejtës për Qasje të Lirë deri tek Informatat me Karakter Publik ka miratuar udhëzimin e ri të mënyrës së zbatimit të Ligjit për qasje të lirë ndaj informatave me karakter publik, informojnë nga kjo agjenci,…

Përfshirja e partive politike, hap mundësinë e ndryshimit të Ligjit për informata me karakter publik në RMV

Zvarritja e zgjedhjes së drejtorit të Agjencisë për informata me karakter publik, sipas gazetarëve dhe njohësve të transparencës hapë mundësinë për ndryshimin e Ligjit për qasje të lirë deri te informatat me karakter publik. Kjo vjen, ngaqë me hyrjen në fuqi…

Mosmarrëveshjet politike rrezikojnë edhe implementimin e Ligjit për qasje në informata me karakter publik

Paralelisht me kryrevizorin, peng i marrëveshjeve politike është edhe zgjedhja e drejtorit të Agjencisë për qasje të lirë deri te informatat me karakter publik, ndërkaq kjo do të jetë “mundësi optimale” për shfunkionalizim të tërësishëm të Komisionit për mbrojtjen e të…

Mosmiratimi i ndryshimeve kyçe të ligjeve e bllokon procesin reformues të mediave

Edhe përkundër përpjekjeve të Qeverisë së Maqedonisë që të ndërtojë partneritet me asociacionet dhe sektorin civil në fushën e mediave, ajo ende nuk është çliruar nga ndikimet institucionale dhe personale, për shkak të ngadalësisë me të cilën Kuvendi i miraton…