RTMV në programet zgjedhore: LSDM e sheh atë si një mbrojtës nga dezinformatat, VMRO do ta rregullojë atë me një ligj të ri

Zhvillimi i ardhshëm i shërbimit publik për radiodifuzion është përfshirë në programin zgjedhor të të dy partive më të mëdha politike që do të garojnë në zgjedhjet e 15 korrikut. Për LSDM në pushtet, është përparësi që Radio Televizioni Kombëtar…

Këshilli programor i RTMV-së me mandat të skaduar do të zgjedh anëtarë të ri të Këshillit mbikëqyrës

Anëtarët e deritanishëm të Këshillit programor të Radio Televizionit të Maqedonisë (RTMV) kanë shpallur konkurs për zgjedhje të anëtarëve të Këshillit mbikëqyrës të servisit publik radiodifuziv. Organi i RTM-së që duhet të mbikëqyrë punën materiale – financiare duhet të përzgjidhet…

Mosmiratimi i ndryshimeve kyçe të ligjeve e bllokon procesin reformues të mediave

Edhe përkundër përpjekjeve të Qeverisë së Maqedonisë që të ndërtojë partneritet me asociacionet dhe sektorin civil në fushën e mediave, ajo ende nuk është çliruar nga ndikimet institucionale dhe personale, për shkak të ngadalësisë me të cilën Kuvendi i miraton…

KE: Ka përparim në lirinë e shprehjes, është zvogëluar presioni mbi gazetarët

Klima për lirinë e mediave dhe lirinë e shprehjes është përmirësuar, me një debat më të hapur politik dhe raportim më kritikues nga mediat. Është vërejtur një rënie në presionin ndaj gazetarëve. Raportimi nga fushatat zgjedhore dhe më i balancuar…

Të drejtat për ritransmetim të programit përplasën një pjesë të operatorëve kabllovikë dhe televizionet

Të drejtat për transmetim dhe ritransmetim të programeve në vend akoma intepretohen në mënyra të ndryshme nga qendrat e ndryshme, varësisht nga ajo se cilit grup të interesit i përkasin. Më të mëdha janë dallimet ndërmjet stacioneve televizive kombëtare nga…