U anulua ndërprerja e paralajmëruar për ritransmetimin e TV kanaleve vendore dhe të huaja

Kryeministri Oliver Spasovski, i shoqëruar nga ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës, Damjan Mançevski, u takua me përfaqësues të të gjithë operatorëve të bashkuar në Shoqatën e teknologjive informatiko-komunikuese, me ç’rast është arritur pëlqim që të anulohet ndërprerja e paralajmëruar e ritransmetimit të kanaleve televizive vendore dhe të huaja.

Siç theksojnë në kumtesën e pres shërbimit qeveritar, kjo është arritur me qëllim të mundësive të cilat shihen për gjetjen e shpejtë të zgjidhjes.

“Në takim është biseduar për të gjitha aspektet të cilat dalin prej ndryshimeve të Ligjit për shërbime mediatike audio dhe audiovizuale”, qëndron në kumtesë.

Është konstatuar se ekzistojnë mundësi që të vihet drejt zgjidhjes së përbashkët shumë shpejtë, si edhe ndërgjegjësim prej të gjitha palëve për zgjidhjen e çështjes, në pajtim me interesin e shtetit dhe të qytetarëve.

Ndërprerja e ritransmetimit të të gjitha TV kanaleve vendore dhe të huaja u paralajmërua për më 2 mars në mesnatë, me përjashtim të kanaleve të servisit publik RTVM1, RTVM2 dhe kanalit kuvendor.

Ky tekst është përgatitur në kuadër të projektit “Оbservatori i reformave mediatike“, të cilin e realizon Fondacioni për internet dhe shoqëri “Metamorfozis“, me mbështetjen financiare të “Fondacionit “Shoqëri e hapur” – Maqedoni“. Përmbajtja e tekstit është përgjegjësi vetëm e autorëve dhe në asnjë mënyrë nuk i pasqyron pikëpamjet e Fondacionit “Shoqëri e hapur” – Maqedoni.

Ky tekst është përgatitur në kuadër të projektit “Оbservatori i reformave mediatike“, të cilin e realizon Fondacioni për Internet dhe Shoqëri “Metamorfozis“, me mbështetjen financiare të “Fondacionit “Shoqëri e Hapur” – Maqedoni“. Përmbajtja e tekstit është përgjegjësi vetëm e autorëve dhe në asnjë mënyrë nuk i pasqyron pikëpamjet e Fondacionit “Shoqëri e Hapur” – Maqedoni.