Operatrorët kabllovik mbrëmë e ndërprenë përkohësisht programin, televizionet dhe MSHIA reaguan ashpër

Me përjashtim të RTVM-së, të gjithë operatorët e shërbimeve të komunikimit elektronik në Maqedoninë e Veriut kanë realizuar sot në ora 18:00 ndërprerjen e përkohshme në ritransmetimin e të gjitha programeve televizive në shenje proteste, shkruan Portalb.mk.

Nga Bashkësia e Interesit Ekonomik të Operatovëve të Rrjetit Kabllovik MK NET-Shkup (BIEORr) dje kumtuan se kjo ndodhë për shkak te ndryshimit disa akteve nënligjore dhe ligjore për shërbime audio dhe audiovizuale.

“Kjo është për shkak të ndryshimit të akteve nënligjore dhe ligjore në Ligjin për shërbime audio dhe audiovizuale, i cili imponon detyrime jokushtetuese dhe retroaktive për operatorët për të ri-regjistruar të gjitha kanalet e huaja. Në këtë mënyrë, duam të rrisim nivelin e vetëdijes për seriozitetin e kësaj çështje për publikun e gjerë.” Njoftuan nga Bashkësia e Interesit Ekonomik të Operatovëve të Rrjetit Kabllovik MK NET-Shkup (BIEORrK).

Sic kumtuan dje nga BIEORrK, përkundër të gjitha përpjekjeve, reagimeve dhe gatishmërisë për bashkëpunim, në interes të shfrytëzuesve, situata me ritransmetimin e kanaleve televizive nuk ka zgjidhje, por po bëhet gjithnjë e më e komplikuar.

“Vendimi për ndërprerje të përkohshme mbështetet nga operatorët që janë pjesë e Shoqatës së TIK-ut në Odën Ekonomike të Maqedonisë, të cilët janë të vendosur dhe të bashkuar për t’iu qasur ndërprerjes në shenjë proteste.” thonë nga BIEORrK.

“Arsyeja për një hap të tillë është miratimi i ndryshimeve dhe plotësimeve jokushtetuese të Ligjit për shërbime audio dhe audiovizuale pas një procedure të shkurtuar dhe jo transparente, pa konsultime dhe diskutime paraprake. Prandaj, operatorët kanë paraqitur një iniciativë në Gjykatën Kushtetuese për të vlerësuar kushtetutshmërinë dhe ligjshmërinë e ndryshimeve në Ligj, për të cilat ende presim një zgjidhje. Me këtë ligj, të gjithë operatorëve u imponohet obligimi që të garantojnë të drejtat e autorit të programeve që nuk i krijojnë, por vetëm i ritransmetojnë dhe të mbajnë përgjegjësi penale dhe materiale për këtë. Kjo do të thotë që nuk ka mundësi që kanalet të regjistrohen, dhe kështu të ritransmetohen, por asesi nuk do të thotë mbrojtje e të drejtave të autorit sipas të cilave u miratuan ndryshimet antikushtetuese të Ligjit, sepse mënyra e ritransmetimit të programeve dhe mbrojtja e të drejtave të autorit edhe deri më tani ishin të rregulluara me ligj dhe në përputhje me standardet e BE-së.” thonë nga BIEORrK.

Ndryshe, Sipas BIEORrK, më 29.05.2020, gjatë gjendjes së jashtëzakonshme, u miratua një Dekret i cili plotësoi ligjin me një detyrim tjetër në dëm të operatorëve dhe shfrytëzuesve, i cili vë në pikëpyetje ritransmetimin e mëtutjeshëm të përmbajtjeve televizive përmes rrjetit tonë publik të komunikimit elektronik. Ky Dekret imponon një detyrim për operatorët që të ri-regjistrojnë brenda 60 ditësh kanalet e huaja tashmë të regjistruara.

“Pas skadimit të kësaj periudhe, pra më 08.08.2020, operatorët do të duhet të ndërpresin pjesën më të madhe të kanaleve të huaja që i ritransmetojnë, për shkak të rregullores që nga njëra anë kërkon ri-regjistrimin e tyre në kushte të reja pa shkaqe të arsyeshme, dhe nga ana tjetër kërkon deklarata me të cilat nën përgjegjësinë morale dhe penale, operatorët do të ishin përgjegjës për diçka për të cilën ata nuk kanë asnjë detyrim ligjor ose fuqi për të kontrolluar.

Ka reaguar ministri i Shoqërisë informatike, Mançevski, sipas të cilit këta të fundit do të gjobiten për shkak se e kanë shkelur ligjin, shkruan Portalb.mk.

Ndërprerja e transmetimit nga ana e telivizioneve sipas Mançevskit përbën shkelje ligjore, ai madje ka publikuar një sërë nenesh për të vërtetuar këtë.

Ndryshe, me përjashtim të RTVM-së, të gjithë operatorët e shërbimeve të komunikimit elektronik në Maqedoninë e Veriut kanë realizuar sot në ora 18:00 ndërprerjen e përkohshme në ritransmetimin e të gjitha programeve televizive në shenje proteste.

 

Ky tekst është përgatitur në kuadër të projektit “Оbservatori i reformave mediatike“, të cilin e realizon Fondacioni për internet dhe shoqëri “Metamorfozis“, me mbështetjen financiare të “Fondacionit “Shoqëri e hapur” – Maqedoni“. Përmbajtja e tekstit është përgjegjësi vetëm e autorëve dhe në asnjë mënyrë nuk i pasqyron pikëpamjet e Fondacionit “Shoqëri e hapur” – Maqedoni.

Teksti është prodhuar në kuadër të projektit “Opservatori i reformave në media” të cilin e zbaton Fondacioni për internet dhe shoqëri “Metamorfozis”, me mbështetje financiare nga “Fondacioni Shoqëri e Hapur – Maqedoni”.

Përmbajtja e tekstit është përgjegjësi e vetme e autorëve dhe në asnjë mënyrë nuk mund të merret se i pasqyron pikëpamjet e “Fondacioni Shoqëri e Hapur – Maqedoni”.