“Slloboden Peçat”, “Veçer” dhe “Nova Makedonija” morën 500.000 nga gjithsej 712.000 euro subvencione qeveritare (Infografik)

Qeveria e publikoi listën me 12 mediat e shtypit që fituan subvencione nëpërmjet programit për shtyp dhe shpërndarje të mediave të shtypit për vitit 2019-të. Sipas të dhënave të publikuara nga Qeveria, në thirrjen për mbështetje financiare për vitin e…