Biljana Livançiq – Miliq: Në BeH sukses kanë gjuetarët e klikimeve dhe dezinformatat politike

Biljana Livançiq-Miliq është në gazetari që nga viti 2004, ndërsa nga marsi i vitit të kaluar  punon për raskrinkavanje. ba (shpalosje)  (zbulimi), një nga platformat më aktive të Ballkanit për kontrollim të fakteve dhe zbulim të manipulimeve të mediave. Gjatë vizitës…

Sead Xhigall, Vlladimir Petreski, Marjan Zabërçanec, Goran Rizaov. Foto: Vanço Xhambaski

“E-shoqëri”: Dezinformatat shpërndahen si virus, lufta ndaj tyre duhet të jetë e depolitizuar

Lufta me dezinformatat është sfida e të gjithë shoqërisë, për të ndarë gënjeshtrën nga e vërteta. Lajmet e rrejshme shpërndahen si virus dhe të njëjtat mund të luftohen vetëm në mënyrë të depolitizuar. Kjo u tha në sesionin “Mediat dhe qeverisja…

Shahini-Hoxhaj: Facebook-u është platforma më e përshtatshme për shpërndarje të dezinformatave në Kosovë

Remzije Shahini-Hoxhaj është pedagoge në Universitetin e Prishtinës, ku ligjeron Etikë Mediatike dhe lëndë të tjera të gazetarisë. Ne biseduam me të në Shkup për gjendjen e dezinformatave në Kosovë dhe sesi publiku, politika dhe mediat atje po merren me këtë…