RTVM ankohet se ka pak para dhe të punësuar, MShIA thotë se ka shumë borxhe dhe të punësuar

U mbajt debati për financimin, menaxhimin dhe rregullimin e servisit publik, në të cilin morën pjesë drejtori i përgjithshëm i RTVM-së, Marjan Cvetkovski, udhëheqësi i sektorit për bashkëpunim në Delegacionin e BE-së, Nikolla Bertolini, por edhe përfaqësues të Unionit Evropian…

Kuvendi “me paramendim” ua ka vazhduar mandatin anëtarëve të Këshillit programor të RTM-së

Konkursi i Këshillit programor të Radio Televizionit të Maqedonisë për zgjedhje të anëtarëve të Këshillit mbikëqyrës të RTM-së formalisht nuk mund të kontestohet, për shkak se Kuvendi me ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit për shërbime audio dhe audiovizuele mediatike, të…

Së paku 12,7 milionë euro para publike në mediat deri në fund të vitit

Financimi buxhetor i mediave edhe nëpërmjet fushatave zgjedhore edhe nëpërmjet subvencioneve, është rrezik për korrupsion dhe ndikim politik mbi mediat publike, veçanërisht në periudhën parazgjedhore. Këtë konstatim e ndajnë edhe shoqatat e gazetarëve, organizatat joqeveritare por edhe Komisioni Shtetëror për…

ASHMAA: Nuk mund të bëjmë asgjë për shfuqizimin e konkursit për anëtarë të ri në Bordin Mbikëqyrës në RTVM

Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuale (ASHMAA) thotë se nuk është kompetente për të shfuqizuar konkursin për zgjedhjen e anëtarëve të rinj të Këshillit Mbikëqyrës të servisit publik në kushte kur mandati i anëtarëve të Këshillit Programor ka u skaduar.…

Këshilli programor i RTMV-së me mandat të skaduar do të zgjedh anëtarë të ri të Këshillit mbikëqyrës

Anëtarët e deritanishëm të Këshillit programor të Radio Televizionit të Maqedonisë (RTMV) kanë shpallur konkurs për zgjedhje të anëtarëve të Këshillit mbikëqyrës të servisit publik radiodifuziv. Organi i RTM-së që duhet të mbikëqyrë punën materiale – financiare duhet të përzgjidhet…